Domstol – Vårdnad av Barn !

39 views  
Till : Domstolen , Angående Mitt Mål , Vårdnad av Barn ! Mål nummer  T 6741 – 18 Chefsrådmannen   Fru ( N -  S )  , även protokollförare ! Handläggning i Parternas utevaro !            TAA   2018 / 612              D54       Avdelning 2 Hej ! Jag är Ahmad Valadi 570901 – xxxx , Made in  IRAN , Tyvärr Även ( Låtsas Svensk ) ! Det sägs att Respekt ska vara Ömsesidig , Om jag Respektera Lagen , Lagen och Lagmän MÅSTE Respektera Mig  OCKSÅ ! Vilket som det verkar att liksom Många andra Fina Saker , Respekt och Rättvisan och Folkets Rättigheter är BRISTVARA i Sverige ! När  Ni...

Svar till ” Attunda Tingsrätt ” angående ( Manlig eller Kvinlig...

111 views  
Svar till   ” Attunda Tingsrätten ” angående ( Manlig eller Kvinnlig ) Domare , till Mitt Mål !   Mål nummer  T 6741 – 18 Chefsrådmannen   Fru ( N -  S )  , även protokollförare ! Handläggning i Parternas utevaro !            TAA   2018 / 612              D54       Avdelning 2     Hej ! Jag är Ahmad Valadi 570901 – xxxx , Made in  IRAN , Tyvärr Även ( Låtsas Svensk ) ! Mitt Namn måste vara Bekant för Er ( Domstol Folket ) för att det är över 5 år , jag Håller på att Visar Eran ( Ni Domstol Folket som varit i Mina Ärende  ) s Olämpligheter...

Domstolar

73 views  
Till : Brottmålsenheten ! Till : Rådmannen Fru ( M -  K ) ! Också till : Nämndemännen : Fru ( A -  B ) , Fru ( U -  W )  och Herr ( L -  F )  ! Också till : Kammaråklagare  Herr ( M -  H )  !   Hej ! Det är Ahmad Valadi 570901 - xxxx , Made in IRAN , som den 5 november 2018 var där på Attunda Tingsrätten , för att Ni skulle Visa Mig att Sverige har LAG , Vilket som när det gäller ( PENGAR ) ( Böter ) som Ni vill Ta från Vi...

Domstol – Fru M – G – 1

8027 views  
Till : Tvistemålsenhet ! Till : Fru ( M - G ) ! Hej  Fru ( M – G ) !! Jag är Ahmad Valadi 570901 - xxxx . Jag har pratat med dig igår och idag på Telefon , Du ställde några frågor till Mig och jag ser ditt namn som Notarie på en av Mina Papper och Dom ! Idag jag kollade lite Snabbt Mina Papper Från Domstol , och Märkte att Rådmannen  ( Fru S - A  ) var några gånger i Mina ärende , som jag skrev i tidigare e - mejl till Domstolen och sagt både gånger till Dig...

Åklagare – Fru S – N – 1

14598 views  
Till : Åklagarområde Stockholm , Norrorts åklagarkammare i Stockholm  Till :  Kammaråklagare  Spec Fru ( A -  L )  ! Och Alla andra på denna Enhet från Dörrvakt till den Klokaste ( om det finns förstås ) Ärende   AM  - 8067 - 15       Handläggare  101 - 7 Hej ! Det är Ahmad Valadi 570901 - xxxx . Härmed skickar jag Mina sista skrifter , för att du och Andra hänger med situationen . Eftersom den här hänger ihop med sista skrift som jag skickade 1 Augusti , jag klistrar en gång till den som skickade tidigare , vänligen läs noga ,...

Domstol – Fru M – G – 2

13813 views  
 Till : Tvistemålsenhet ! Till : Fru ( M – G ) ! Det är Ahmad Valadi 570901 – xxxx . För några dagar sedan ( 2017 – 01 – 11 ) kom 2 papper från Attunda Tingsrätt , Med Ditt Namn ( Fru M - G ) under , en Papper var bilaga med en rad , och det stod ( Aktbilaga 151 ) : Natasha  , uppger per telefon att hon återkallar sin talan i dess helhet . ( Vilket jag Fattade inte Vad Betyder , vad handlade om , Återkallade Vad ? ) Och andra papper , skrev samma rad ( se bifogad...

Domstol Fru S – A – 1

12837 views  
Till : Tvistemålsenhet ! Till : Rådmannen  Fru ( S - A ) ! Och Alla Andra som Fattar Lika mycket som en 10 årig  ! Mål nr  T  4448 - 16 Hej ! Det är Ahmad Valadi 570901 - xxxx . På Persiska Vi säger : Dar khaaneh agar kas ast , yek harf bas ast ! Det betyder : Om det finns någon hemma , det räcker med ett ord ! Med Andra Ord : Om Ni Fattar  ( lika mycket som en 10 årig  )  Mina Skrifter är Självtalande !  Jag skrev så enkel som Även en IDIOT Fattar , Även en Analfabetisk Person Fattar...

Domstol – Fru E – S – 1

12623 views  
Till : Tvistemålsenhet ! Till : Fru ( E -   S ) ! Angående  Mål nr : T 4448 - 16 Hej Fru ( E – S ) ! Det är Ahmad Valadi 570901 - xxxx . Angående de 3 sidor e mejl som du skickade , som den Gata Kvinna ( Natasha ) både via e - mejl och telefon samtal hade sagt och skrev till dig , nu vill jag Rättar till den Gata Kvinnans ( Natasha ) s Lögner ! Problemet är att Från Början , Ni visade Eran  ( Domstol Folket ) s DUMHETER till Henne ( Natasha ) därför...

Domstol – Fru – G – Ö – 1

13922 views  
Till : Tvistemålsenhet ! Mål nr T 4448 - 16 Natasha /  Ahmad Valadi Angående Vårdnad om Barn - interimistiskt yrkande Till : Fru ( G -  Ö )  ! Hej ! Det är Ahmad Valadi 570901 - 2131. Härmed ville jag be Domstolen att jag vill att de 2 personer , som deras namn kommer ska vara ( VITTNE  ) i vårt mål , Tack ! 1 – M -  A -  F  691027 - xxxx    tel : 08 - 580 xxxxx M-  Data   - 177 30 Järfälla Hem Adress : Carl xxxxxxxxxxx  - lgh xxxx - 165 74 Hässelby Hans e mejl   <!-- document.write(''); //--> This email address...

Domstol – Högsta Domstol 1

9754 views  
Till :  Herr ( M -  W )  !   Kanslichef på Högsta Domstol ! Hej !  Det är Ahmad Valadi 570901 - xxxx . Tack för att ni skickade ett mejl att Ni åtminstone fått Mina Skrifter , Det finns ett Ordspråk som säger : Alla Tittar , men alla Ser inte , Tyvärr Ni Domstol Folket är också från den Grupp som Bara  Tittar och inte Ser ( Det betyder inte Fattar ) ! Om en Vanlig Person Fattar inte , det är inte så Viktigt , men om i ett Land som Sverige , De som BORDE  FATTAR ,...