Domstol – Fru E – S – 1

12630 views  
Till : Tvistemålsenhet ! Till : Fru ( E -   S ) ! Angående  Mål nr : T 4448 - 16 Hej Fru ( E – S ) ! Det är Ahmad Valadi 570901 - xxxx . Angående de 3 sidor e mejl som du skickade , som den Gata Kvinna ( Natasha ) både via e - mejl och telefon samtal hade sagt och skrev till dig , nu vill jag Rättar till den Gata Kvinnans ( Natasha ) s Lögner ! Problemet är att Från Början , Ni visade Eran  ( Domstol Folket ) s DUMHETER till Henne ( Natasha ) därför...

Domstol – Fru – G – Ö – 1

13925 views  
Till : Tvistemålsenhet ! Mål nr T 4448 - 16 Natasha /  Ahmad Valadi Angående Vårdnad om Barn - interimistiskt yrkande Till : Fru ( G -  Ö )  ! Hej ! Det är Ahmad Valadi 570901 - 2131. Härmed ville jag be Domstolen att jag vill att de 2 personer , som deras namn kommer ska vara ( VITTNE  ) i vårt mål , Tack ! 1 – M -  A -  F  691027 - xxxx    tel : 08 - 580 xxxxx M-  Data   - 177 30 Järfälla Hem Adress : Carl xxxxxxxxxxx  - lgh xxxx - 165 74 Hässelby Hans e mejl   <!-- document.write(''); //--> This email address...

Domstol – Högsta Domstol 1

9756 views  
Till :  Herr ( M -  W )  !   Kanslichef på Högsta Domstol ! Hej !  Det är Ahmad Valadi 570901 - xxxx . Tack för att ni skickade ett mejl att Ni åtminstone fått Mina Skrifter , Det finns ett Ordspråk som säger : Alla Tittar , men alla Ser inte , Tyvärr Ni Domstol Folket är också från den Grupp som Bara  Tittar och inte Ser ( Det betyder inte Fattar ) ! Om en Vanlig Person Fattar inte , det är inte så Viktigt , men om i ett Land som Sverige , De som BORDE  FATTAR ,...

Domstol – Hovrätt 1

13449 views  
  Avdelning  8    Rotel   0802     Målnr :  Ö 7755 - 16 Hovrättsråden  Fru ( C -  J )   och  Herr ( H -  C )  -  ( S )    samt tf . hovrättsassessorn Herr ( C - J M )   Referent  Hovrättsfiskalen  Fru ( S -  A )  ! Hej ! Det är Ahmad Valadi  570901 - xxxx . Förut Ni jobbade Skit , men ändå håll Masken att Hur kan man Överklaga , Nu Ni Skickade Er SKIT BESLUT , ändå stänger , att man inte kan överklaga Eran Skit Beslut , till nästa Formalitet Domstol ,...

Domstol – Fru N – S 1

7898 views  
  Överklaga  Dumma Domen  2016 – 08 – 17 Mål nr  T 4448 – 16      Aktbilaga  42 Chefsrådmannen     Fru ( N – S )   ( Ordförande ) ! Hej ! Härmed , jag , Ahmad Valadi 570901 – xxxx vill Överklaga den Beslut , Jag vill ha Ensam Vårdnad av Min Son ( D -  Valadi 100517 –  xxxx ) till Mig och Varannan vecka till Den Gata Kvinna ( Natasha 830307 – xxxx ) för att under 3 år , lite över 3 år , Hon ( Natasha ) skadade Psykisk och Fysikalisk Min son ( D ) vilket som 100 gånger jag...

domstol Fru M – G

11936 views  
 Till : Tvistemålsenhet ! Till  Fru ( M - G ) ! Hej Fru M – G ! Det är Ahmad Valadi 570901 – xxxx , Tack ! Jag fått ditt mejl , angående att Huvudförhandlingen som skulle vara 13 - 14 februari är inställd . Vänligen meddela Domstolen att Hittar en Ny Kvinnlig Domare som är Lagkunnig till Mitt Mål , ( Jag vill inte ha de tidigare Domare , de har visat att är Okunniga , jag och Mina Barn fått redan 3 år och 4 månader Helvete på Grund av de " Okunniga Domare " ) så , Så fort Domstolen...

Domstol – Ärendeenhet – Överklaga på den Skitigaste Dom Hittills ...

10787 views  
Till : Ärendeenhet ! Överklaga på den Skitigaste Dom hittills ! Mål nr  Ä 1754 – 16      Aktbilaga   182     som Rådmannen  Fru ( M -  H ) Gjorde sin SKITIGASTE  Jobb ! Och  Mål nr  T  2642 – 16    som en Kvinna ( N -   S ) Gjorde ett SKIT DOM ! Hej ! Jag är Ahmad Valadi 570901 – xxxx . Härmed jag , Ahmad Valadi vill Överklaga den Skitigaste Dom hittills , som var den Fredag 27 Maj 2016 , till nästa Formalitet Domstol , som ni kallar för ( Svea Hovrätt ) ! Fredag den 3 Maj 2016 kom 2 brev samtidigt i...

Domstol – Angående den Gata Kvinnas SKIT Önskemål

9816 views  
Angående Den Gata Kvinnans (Natasha ) s SKIT Önskemål! Mål nr  T 4448 – 16    Tvistemålsenhet ! Hej ! Mitt namn är Ahmad Valadi  570901 – xxxx . På Persiska det finns en vacker Dikt som säger : Taa  deli aatash nagirad , harfe  jaansoozi nagooyad ……. Haale maa khaahi agar , dar goftee maa jostejoo kon ! Det betyder : När hjärtat brinner , ordet som man säger , det är annorlunda …….. Vill du veta hur jag mår ? Hur ” Helvete ” jag har , hitta bland mina Skrifter och Tal ! Fredag , den 17 Juni 2016 kom ett stor kuvert...

Domstol – Ärendeenhet

7072 views  
 Till : Ärendeenhet Angående att Hon ( Den Gata Kvinna ” Natasha  ) lämnade inte Min son ( D ) till Mig , När det var Min tur ! Mål nummer  :   T 4448 – 16  Tvistemålsenhet Ahmad Valadi / Den Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha  ) Hej ! Det är Ahmad Valadi 570901 –  xxxx . Härmed vill jag meddela Landets Dåliga Domstolar med så Olämpliga , Okunniga , Ohederliga ( Domare , Åklagare ) som hittills cirka 3 år , Godkände en Gata Kvinna ( Natasha  830307 – xxxx ) lämplig Ensam Vårdnadshavare , och hjälpte Henne ( Natasha  ) att hur mycket...

Domstol – Högstadomstol 2

14797 views  
Den Låtsas Svensk ( Ahmad Valadi ) Ahmad Valadi <av55558@gmail.com>; 18:23 (4 timmar sedan)     till Registrator Till : Alla som jobbar ( leker ) på Högsta Domstolen , från Dörrvakt till den Högsta ! Hej !  Mitt namn är Ahmad Valadi 570901 - xxxx . sedan cirka 3 år tillbaka , jag håller på att kontakta till Högsta Domstolen angående Min förre detta ( Natasha  ) , och om jag vill tillägga tidigare ärende med Min första fru ( F -  M ) då blir det 20 år sedan , tills nu ,  som jag och Mina Barn har vi Helvete , på grund av att Här är...