Domstolar – Om Domstolen den 27 maj – 2016 – 06...

8933 views  
.Om  Domstolen den 27 Maj ! Klockan  09 : 15   Sal  nr  6 Mål nr  Ä 1754 – 16 Ärendeenhet Till  :  Fru  (  M -   H )  !    Och alla andra i Avdelningen  från Dörrvakt till den Klokaste , om det finns förstås ! Hej ! Jag är Ahmad Valadi  570901 – xxxx . Om Svenska Domstolars Skitiga Jobb och Dom om Mina Ärende , sedan 20 år tillbaka  ( med Min första fru , Iransk fru  ”  F – M ” ) tills nu , med andra fru , Ukrainsk fru  ( Natasha )  ( som började 33 månader sedan , tills nu...