Analys av den ( SKIT UTREDNING ) av Täby Kommun och...

66 views  
  Analys av  den ” SKIT Utredning ”  av Täby Kommun och Håbo Kommuns Ansvariga till Familjerätten ! Mål nr :  T 4448 – 16 Attunda tingsrätt har uppdragit till socialnämnden i Håbo Kommun att verkställa en umgängesutredning enligt 6 kap. 19 § 3 : e st . föräldrabalken i ovanstående mål . Kärande : Natasha  830307 – xxxx Sekretess Svarande : Ahmad Valadi  570901 – xxxx c/ o Salong Mirakel Åkerbyvägen 96 Bv 183 35 Täby Barn :  D -  Valadi  100517 – xxxx Innan jag analyserar detta SKIT Utredningen , jag ska kritiserar redan från Början , från Ordet ( Kärande och Svarande ) Det är roligt !...

Rättelse av Täby Kommuns Utredning !

114 views  
Rättelse av Täby Kommuns Utredning ! Hej ! Det är Ahmad Valadi 570901 – xxxx , som måndagen den 12 augusti hade tid med er på Täby Kommun ! I fredags den 23 augusti kom ett brev från Täby Kommun , 3 papper , första var 5 rader , med lite information , och signatur av Utredaren Fru ( A -  S ) , och 2 papper till , som en sidan hade Text  hela sidan , den andra sida hade Text ca en halv sida . Jag undrar är detta allt som Täby Kommun ( Du  Fru ” A -  S ”...

Till : Svea Hovrätten och Högsta Domstolens Ansvariga och Icke Ansvariga...

70 views  
Till : Svea Hovrätten och Högsta Domstolens Ansvariga och Icke Ansvariga !   Hej ! Mitt namn är Ahmad Valadi 570901 – xxxx , Med Stolthet Made in IRAN , och Tyvärr , Tyvärr , Tyvärr , även Låtsas Svensk , sedan 33 år tillbaka ! Mitt namn måste vara Bekant för Er , för att Hittills , sedan 6 år tillbaka , som Dumma Domstol Folket Ställde Mig och Mina Barn i ” HELVETE ” , på Grund av Sina DUMHETER och OKUNNIGHETER , och OMÄNSKLIGHETER , och på grund av Sina SKIT  DOM och BESLUT , mm , Jag Överklagade till...

Analys av Håbo Kommuns Super SKIT Utredning !

70 views  
Analys av Håbo Kommuns Super SKIT  Utredning !   Mål nr  T 6741 – 18 Kärande : Ahmad Valadi 570901 – xxxx C/O Salong Mirakel Åkerbyvägen 96 – B 183 35 Täby   Svarande : Natasha  830307 – xxxx C/ O  ( V -  B ) Xxxxxxxxx  4 746 32 Bålsta   Barn : D -  Valadi  100517 – xxxx Familjerättssocionom  Fru (  I -  J  ) !   Utredningsförfarande : Attunda tingsrätt har gett socialnämnden i Håbo kommun uppdrag att lämna upplysningar enligt Kap 20 § andra stycket föräldrabalken . Till utredare utsågs familjerättssocionom  Fru ( ” I -  J  ” ) . Utredaren har haft ett telefonsamtal med ( Natasha  ) 2019 – 07 –...

Till : Överrådman Fru ( N – S ) och Till...

78 views  
Till : Avdelning 2 ! Till : Överrådman Fru ( N -  S )  ! Också Till : Fru ( K -  S )  ! Mål / Ärende  T 6741 - 18  Avdelning 2 !   Hej ! Det är Ahmad Valadi 570901 - xxxx ! Antingen Min Svenska är så Dåligt som Ni Fattar inte Mig , eller Ni är så Dumma , eller Både !  Det är cirka 14 - 15 Månader , jag skickade flera e - mejl , skickade mina Skrifter och Begäran och så TYDLIGT som även en SUPER IDIOT fattar , skrev att : Jag vill inte Ha Manliga Domare till Mitt...

Domstolar ! Allt pekar på att Ni Olämpliga Domstol Folket ”...

256 views  
Allt pekar på att Ni , Tyvärr ” Välutbildade Domstol Folket  ” JÄVLAS ” med Mig som en OARTIG BARN , som en  OUPPFOSTRADE  BARN !  Ni Bete inte Er i  en ( Domstol Folk ) s NIVÅ !   Mål  T 6741 – 18               Avdelning 2 Också detta nr    TAA 2018 / 612 D Angående : Eran Omänskligheten , Eran Olämpligheten , Eran Dumheter , Eran Rasistiska Beteende , Eran Animaliska Beteende , och 100 tals mera Negativa Adjektiv till !   Hej ! Det är Ahmad Valadi 570901 – xxxx , Med Stolthet Made in IRAN , och Med Äcklighet även Låtsas Svensk ,...

Till : Domstolen ! Angående Delgivning ! Och Svar till den...

72 views  
Till  : Domstolen ! Angående : Meddelande om delgivning ! Mål / Ärende  T 6741 – 18                 Avdelning 2 Hej ! Mitt namn är Ahmad Valadi 570901 – xxxx , Made in IRAN och Tyvärr även Låtsas Svensk sedan 33 år tillbaka ! Fredag den 3 maj , efter 13 månader som jag väntade besked från Domstolen , kom ett brev , i den var ( Förordnande – Kallelse Meddelande om delgivning – Skrivelse :  En sidan som den Gata Kvinna ” Natasha ” hade skrivit som jag analyserar rad på rad  i  detta skrift  . Vänligen Läs Ordentligt detta Skrift , trots att...

Svenska Dåliga Domstolar och Olämpliga Domstol Folket i Mina Ärende !

98 views  
In the name of the God ! Till : Tvistemålsenheten ! Mål nummer T 6741 – 18 Till : Chefsrådmannen Fru ( N - S ) , även protokollförare ! Handläggning i Parternas utevaro ! TAA 2018 / 612 D54 Avdelning 2 Angående : Vårdnad av Barn ! Mellan : Ahmad Valadi och ( Natasha ) ! Hej ! Det är Ahmad Valadi , 570901 – xxxx , Made in IRAN och Tyvärr även Låtsas Svensk , som har bara Dåliga Minne i det här SKIT LAND som en gång i tiden var Mitt Dröm Land ! Innan jag börjar om Mitt Ärende , Häromdagen på en...

Domstol – Vårdnad av Barn !

68 views  
Till : Domstolen , Angående Mitt Mål , Vårdnad av Barn ! Mål nummer  T 6741 – 18 Chefsrådmannen   Fru ( N -  S )  , även protokollförare ! Handläggning i Parternas utevaro !            TAA   2018 / 612              D54       Avdelning 2 Hej ! Jag är Ahmad Valadi 570901 – xxxx , Made in  IRAN , Tyvärr Även ( Låtsas Svensk ) ! Det sägs att Respekt ska vara Ömsesidig , Om jag Respektera Lagen , Lagen och Lagmän MÅSTE Respektera Mig  OCKSÅ ! Vilket som det verkar att liksom Många andra Fina Saker , Respekt och Rättvisan och Folkets Rättigheter är BRISTVARA i Sverige ! När  Ni...

Svar till ” Attunda Tingsrätt ” angående ( Manlig eller Kvinlig...

282 views  
Svar till   ” Attunda Tingsrätten ” angående ( Manlig eller Kvinnlig ) Domare , till Mitt Mål !   Mål nummer  T 6741 – 18 Chefsrådmannen   Fru ( N -  S )  , även protokollförare ! Handläggning i Parternas utevaro !            TAA   2018 / 612              D54       Avdelning 2     Hej ! Jag är Ahmad Valadi 570901 – xxxx , Made in  IRAN , Tyvärr Även ( Låtsas Svensk ) ! Mitt Namn måste vara Bekant för Er ( Domstol Folket ) för att det är över 5 år , jag Håller på att Visar Eran ( Ni Domstol Folket som varit i Mina Ärende  ) s Olämpligheter...